0 producten € 0,00

Duurzaamheid

Bij Reclameland is duurzaamheid een pijler waar een sterke focus op ligt. Continu dagen we onszelf uit om slimmer te werken en tegelijkertijd een positieve duurzame bijdrage te leveren. Op deze pagina geven per thema uitleg over hoe wij hiermee omgaan en wat onze ambities zijn. Hebt u hier vragen over, of hebt u een goed idee hoe we nóg beter en slimmer kunnen (samen)werken? Neem dan gerust contact op met Tom Haan via tom@reclameland.nl. We vinden het leuk als u meedenkt!


Afval(beheer)

Daar waar geproduceerd wordt, wordt ook afval geproduceerd. Bij ons is dat niet anders. Collega Sander is verantwoordelijk voor het afvalbeheer en kijkt samen met zijn collega’s hoe de diverse afvalstromen nog meer circulair gemaakt kunnen worden. Allereerst geeft hij aan wat er met onze grootste afvalstromen gebeurt en vervolgens geeft hij aan hoe we werken aan steeds minder afvalproductie.

Afvalstromen

In onze drukkerij hebben we te maken met 4 afvalstromen: papier, aluminium, hout en restafval. Per afvalstroom vertellen we graag hoe we met ons afval omgaan en wat wij doen om de hoeveelheid afval te reduceren.

De ‘kwaliteit’ van het afval dat we aanleveren aan de verwerkers heeft invloed op de wijze en efficiëntie waarop het verwerkt kan worden. Bij papier is één van deze factoren de zogeheten ontinkting. Dat wil zeggen dat tijdens het recyclingproces van het papier de inkt uit het papier wordt gehaald, vaak middels flotatie. Hoe beter het drukwerk scoort op de mogelijkheid tot ontinkten, hoe makkelijker het recyclingproces wordt. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat drukwerk en papier niet gescheiden wordt per drukmethode of mate van mogelijke ontinkting. Zodoende ligt hier een uitdaging voor de hele industrie.

De nanografische Landa pers waar we mee produceren scoort uitstekend op de ontinkting. Volgens een onafhankelijke test scoort het geteste drukwerk afkomstig van deze machine 98 van de 100 punten op deinkability (ontinkting).

papier

In onze productiehal staan 2 grote Komori offsetpersen. Met deze drukpersen drukken wij grote oplages aan onder andere visitekaartjes, magazines en flyers. Beide machines hebben 8 torens. Dankzij deze 8 torens (voor elke drukkleur 2 torens) kunnen wij dubbelzijdig full colour drukken. Voor elke drukvorm of job hebben de verschillende torens informatie nodig over welke kleur inkt waar aangebracht dient te worden. Daarvoor worden platen gebruikt. Deze platen worden bewerkt in het CtP (Computer-to-Plate) proces. Voor elke kleur wordt een plaat gemaakt.

Deze platen bestaan uit zes verschillende lagen/coatings. De basislaag is aluminium. Dankzij het aluminium zijn de platen stevig. Per jaar wordt er ongeveer 100.000 kilo aan aluminium platen afgevoerd in onze productiehal. Deze gaan via de afvalverwerker naar een fabriek waar het aluminium gerecycled wordt. Het recyclen van aluminium kost maar 5% van de energie die het kost om aluminium te winnen vanuit het erts Bauxiet, wat voor 30-54% uit aluminiumoxide bestaat.

aluminium

Voor het produceren van sign- en drukwerk is materiaal nodig. Veel van de materialen die wij inkopen, worden op pallets geleverd. De ontvangen pallets splitsen wij in twee stromen: zogeheten Europallets en niet-Europallets.

Europallets

Europallets rouleren volgens een ruilsysteem. Wanneer een leverancier volle/beladen Europallets bij ons aflevert, neemt deze zelfde leverancier direct lege Europallets mee terug. Wel zo duurzaam! Alle Europallets zijn voorzien van een brandmerk EPAL. Dit staat voor European Pallet Association. Indien een pallet is voorzien van dit brandmerk, is zeker dat de pallet voldoet aan de vastgelegde afmetingen en specificaties.

Niet-Europallets

Naast de Europallets krijgen wij ook materialen geleverd op andere formaten pallets. Deze niet-Europallets kunnen wij vaak niet opnieuw gebruiken. Daarom hebben wij een samenwerking met dagbesteding PIT59. Bij PIT59 zijn mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) werkzaam. Deze organisatie haalt de niet-Europallets kosteloos op en maakt hier fantastische producten van.

Hout

Onder restafval valt het afval wat niet gescheiden wordt. De grootste reden voor het hebben van restafval is dat afvalverwerkers deze materialen niet goed kunnen recyclen. In 2020 voerden we ruim 70.000 kilo restafval af. Een deel hiervan bestaat uit de diverse spandoek- en plaatmaterialen die wij bedrukken. Deze producten zijn opgebouwd uit meerdere stoffen en/of materialen, waardoor het scheiden van dit afval niet mogelijk is.

aluminium

Afvalreductie

Verzameldruk

Bij Reclameland doen we zoveel mogelijk om zo weinig mogelijk afval te produceren. Zo verzamelen we bij offset drukwerk zoveel mogelijk drukwerkopdrachten. Verschillende opdrachten worden samen ingedeeld op één drukvel. Er passen bijvoorbeeld maar liefst 112 verschillende visitekaartjes op één vel papier van 70 x 100 cm! Door te werken met slimme software, die automatisch een voorgestelde indeling maakt, wordt er zo weinig mogelijk papier verspild.

Inpak & transport

Het reduceren van afval blijft niet enkel bij het produceren. Het gaat verder bij het inpakken en transporteren van bestellingen. In 2020 is er een volautomatische inpakmachine van Kern geïnstalleerd. Deze machine meet het formaat van het in te pakken drukwerk en maakt on-demand een doos op maat. Dankzij de op maat gemaakte verpakkingen wordt het kartonafval flink gereduceerd. Daarnaast hoeven er geen opvulmaterialen gebruikt te worden en wordt er dus geen lucht meer vervoerd door de transporteur. In 2021 verwachten we 63.500 meter aan plastic luchtzakjes minder te gebruiken. Als u al deze luchtzakjes achter elkaar zou leggen, komt u van het Amsterdamse Rijksmuseum tot aan het strand bij Hoek van Holland! Een ander groot voordeel van onze inpakmachine is dat dankzij de op maat gemaakte dozen een stuk minder kartonafval wordt geproduceerd.

Meer weten over onze inpakmachine? In onderstaande video brengen we alle voordelen in beeld!


Reclameland energie

Energiegebruik

Reclameland is een constant groeiende organisatie. Door de constante groei is ook ons energieverbruik de laatste jaren toegenomen. Met inmiddels 25.000 m2 aan pand oppervlakte hebben we een grote verantwoordelijkheid omtrent het onderwerp energie. Om het energiegebruik onder controle te houden, voeren we een actief energiebeleid. Zo wordt ons verbruik in detail periodiek in kaart gebracht. Hiervoor maken we gebruik van de branchespecifieke Energie RI&E. We vertellen op deze pagina graag meer over hoe wij zo duurzaam mogelijk omgaan met energie.

Zonnepanelen en stroom

We wekken zoveel mogelijk onze eigen stroom op. In het voorjaar van 2021 zijn er ruim 5.700 zonnepanelen geplaatst op het dak van onze nieuwe productiehal. Onze zonnepanelen wekken per jaar ongeveer 1.600.000 kWh op. Zo een groot getal is misschien wat lastig om in verhouding te zien. Want hoeveel is dit nou eigenlijk? Een gemiddeld huishouden verbruikt jaarlijks 2.730 kWh. De hoeveelheid stroom die de zonnepanelen op ons dak opwekken staat dus gelijk aan het jaarlijkse verbruik van maar liefst 586 huishoudens!

Van alle opgewekte stroom verbruiken we niet alles zelf. Ongeveer 1.000.000 kWh wordt door ons verbruikt. Alle resterende kWh wordt geleverd aan de netbeheerder.


Reclameland landa

Reclameland windmolens

Reclameland zonnepanelen

Reclameland woonwijk

Energiebesparende maatregelen

Binnen de organisatie zijn er tal van energiebesparende maatregelen doorgevoerd om het energieverbruik zo laag mogelijk te houden. De maatregelen zijn opgedeeld in de onderwerpen verlichting, koelen & verwarmen en het gebruiken van restwarmte.

In onze drukkerij maken we zoveel mogelijk gebruik van sensorgestuurde LED-verlichting. Dankzij de sensoren worden werkplekken en afdelingen waar niet gewerkt wordt, niet verlicht. De bestaande kantoren en de nieuwe productiehal zijn al ingericht met deze verlichting. De ‘oude’ productiehal wordt in de nabije toekomst voorzien van LED-verlichting.

verlichting

Voor de nieuwbouw is een complete klimaatbeheersingsinstallatie gerealiseerd. Deze bestaat uit een luchtbehandelingskast met recirculatie-unit met een capaciteit van 40.000m3/h. Aan deze unit is een warmtepomp gekoppeld. De warmtepomp is primair geschikt voor het verwarmen, maar deze kan ook (beperkt) koelen. De gehele installatie wordt ingesteld en aangestuurd via software. Zo wordt onnodig koelen, verwarmen en ventileren voorkomen.

koelen en verwarmen

In de productie zijn diverse machines en installaties in werking die warmte genereren. Deze restwarmte wordt zoveel mogelijk gebruikt om de ruimtes te verwarmen. Voorbeelden van machines en installaties waarvan de restwarmte wordt gebruikt, zijn:

 • De Komori offsetpersen
 • De papierafzuiginstallatie
 • De frequentiegeregelde persluchtcompressoren
koelen en verwarmen

Reclameland chemicalien

Chemicaliën in onze drukkerij

In onze drukkerij gebruiken we meer dan 100 machines. Daarbij gebruiken we nog meer inkten, materialen, schoonmaakmiddelen en andere stoffen. Daarbij vinden we het niet alleen belangrijk dat er veilig wordt gewerkt, maar ook dat er gekeken wordt naar het milieu. Collega Charlane ziet hierop toe in haar rol als coördinator Health, Safety & Environment. Zij is continu bezig met het verbeteren van de veiligheid en het terugdringen van mogelijke milieurisico’s. Op deze pagina leggen we uit waar we allemaal rekening mee houden wat betreft veilig werken, en hoe er op het gebruik van diverse stoffen en chemicaliën wordt toegezien.

Veilig werken met chemicaliën

Bij verschillende pre-press-, druk&print- en afwerkmachines wordt gebruik gemaakt van chemicaliën. Dit zijn (vloei-)stoffen die bijvoorbeeld irriterend, bijtend, milieugevaarlijk of lange termijn gezondheidsschadelijk kunnen zijn. Om inzage te hebben in mogelijke risico’s van deze stoffen heeft onze HSE-coördinator alle veiligheidsinformatie in haar bezit. De collega’s die met gevaarlijke stoffen werken worden op de hoogte gebracht van alle nodige informatie.

Door de aanwezigheid van chemicaliën kunnen risico’s bestaan en ontstaan. Om de risico’s te minimaliseren hanteren we de volgende maatregelen:

 • De voorraad van chemicaliën wordt opgeslagen in een opslagvoorziening die aan de eisen van PGS 15 voldoet.
 • Op werkplekken zelf bevindt zich alleen een dag-werkvoorraad.
 • De blootstelling aan chemicaliën wordt zoveel mogelijk bij de bron voorkomen.
 • Er wordt gebruik gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen. Denk hierbij aan chemisch bestendige handschoenen, schorten en veiligheidsbrillen.
 • Onze bhv-ers zijn zo opgeleid dat zij eerstehulpmaatregelen kunnen treffen bij blootstelling aan chemicaliën.
Chemicalien

Reclameland inkoop

Inkoop

De inkoopafdeling heeft een grote rol in het duurzaamheidsbeleid van Reclameland. Voor het bewaken van ons duurzaamheidsbeleid zijn afspraken met inkopers en leveranciers nodig. Dit geldt zowel voor de inkoop van materialen als de samenwerking met facilitaire partners.

Een voorbeeld van dergelijke afspraken is het inkopen van één van de belangrijkste materialen in onze drukkerij: papier. Bij de inkoop van papier wordt altijd gekeken of het papier FSC en/of PEFC gecertificeerd is. Daarnaast wordt bij inkoop van nieuwe papiersoorten aan de leverancier gevraagd naar de CO2 uitstoot (de CO2 in kg CO2 equivalent per ton papier). Deze score wordt meegenomen in de overweging welke papiersoorten daadwerkelijk worden ingekocht.

Ook wordt een aantal opgedikte papiersoorten ingekocht. Deze papiersoorten hebben alle eigenschappen van papier die je gewend bent, maar dan met minder papierpulp. Opgedikt papier wordt iets minder hard 'gecoat' (gestreken), waardoor er een ruwere toplaag ontstaat. Hierdoor heeft opgedikt papier dezelfde dikte en stijfheid, maar is iets lichter dan aangegeven. Dit is een duurzamer papiersoort waar we trots op zijn!

Meer weten over een FSC en PEFC certificering? Hieronder vindt u meer informatie over deze twee certificaten.

FSC® staat voor Forest Stewardship Council. Deze internationale non-profit organisatie stimuleert wereldwijd verantwoord bosbeheer. Het FSC-keurmerk garandeert dat de grondstoffen voor papier afkomstig zijn van zo een bos. FSC-papier is nooit afkomstig uit een bos met hoge natuurwaarden of van een plantage waarvoor een tropisch regenwoud is gekapt.

Jaarlijks wordt onze werkwijze gecontroleerd door een instantie die FSC® aanwijst. Deze werkwijze gaat van aankoop van het papier tot het gebruik van het FSC® logo. Alles, ook de kennis van ons team, wordt gecontroleerd. Vandaar dat we trots zijn op ons FSC® certificaat! Ons FSC® certificaat heeft code CU-COC-819940. Ons licentienummer is FSC-C110642. Deze gegevens zijn te controleren op info.fsc.org.

Hoe ziet u nou of een product daadwerkelijk FSC-gecertificeerd is? Voordat u een product aan de winkelwagen toevoegt, ziet u de bijbehorende FSC-code.

PEFC staat voor Programme for the Endorsement of Forest Certification, ofwel ‘Programma voor de Erkenning van Bos Certificeringssystemen’. Duurzaam beheer van het bos houdt in dat men rekening houdt met zowel de economische als de ecologische en sociale functies die het bos vervult.

PEFC kan garanderen dat de producten met een PEFC-keurmerk daadwerkelijk uit een duurzaam beheerd bos afkomstig zijn. Dit doen zij door middel van certificering van duurzaam bosbeheer, maar ook van de gehele keten die het hout daarna doorloopt, tot het hout bij de eindgebruiker terecht komt. Ook voor PEFC komt ieder jaar een controleur die kijkt of we aan alle criteria voldoen. Zo kunnen we met een gerust hart zeggen dat ons hele drukproces verantwoord is. Voor nu en in de toekomst!


Reclameland personeel

Personeel & Arbeid

Maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat niet alleen over het milieu. Het belangrijkste bezit van de organisatie is en blijft het personeel. Zonder goed en gezond personeel kan geen enkele doelstelling gehaald worden. We hechten daarom veel waarde aan de veiligheid, gezondheid en blijheid van onze collega’s!

Blijheid

In hoeverre een werknemer tevreden of blij is, hangt af van meerdere factoren. Volgens diverse onderzoeken staan onderstaande factoren in de top 10 van meest belangrijke factoren voor blije medewerkers:

 • goede band met collega’s en leidinggevende
 • leer- en ontwikkelmogelijkheden
 • waardering voor het werk (fysiek en financieel)

Onze organisatie staat bekend om een informele bedrijfscultuur. Deze bedrijfscultuur in combinatie met onze nuchtere noordelijke houding zorgt voor een prettige werksfeer waar gezelligheid en hard werken hand in hand gaan.

Ontwikkeling staat centraal bij ons. Zo bieden we de gelegenheid aan collega’s om intern door te groeien in hun eigen of een nieuwe functie. Voor veel vacatures zetten we enkel intern een vacature uit. Denk aan bijvoorbeeld de functie Teamlead in de productie. Dit heeft een tweeledig doel: we willen dat een medewerker zelf de motivatie heeft voor een leidinggevende functie (en niet dat het hen opgelegd wordt) en we kunnen direct de ambities van medewerkers bepalen. We willen zo een cultuur creëren waarin (door)groeien mogelijk is, maar niet verplicht is.

Bij Reclameland zijn we overtuigd van het feit dat het goud op de werkvloer ligt. De medewerkers die dagelijks met processen bezig zijn, weten precies waar het wringt en wat er beter kan. Daarom staat in onze gehele organisatie het Lean werken centraal. In 2021 zijn we begonnen met het trainen en opleiden van een groot deel van onze medewerkers aan de hand van het Lean/Six Sigma principe. Het doel is om uiteindelijk al onze medewerkers hierbij te betrekken.

In februari 2021 zijn we in samenwerking met de Lean Six Sigma Company begonnen met de eerste trainingen. Afhankelijk van het werk- en denkniveau en de functie van de collega wordt er gekozen voor een passende training. Ons doel is om dankzij de verschillende Lean trainingen het gehele bedrijf in beweging te krijgen.

Naast de Lean trainingen wordt er samen met het branchespecifieke opleidingscentrum in 2021 een training gegeven aan onze offsetdrukkers. Deze training wordt op maat gemaakt en is aansluitend op de individuele kennis en vaardigheden. Zo gaat er geen kennis verloren!

We staan voor een eerlijke beloning van personeel. Om een eerlijke en goede beloning te garanderen, volgen we de Grafimedia CAO. In de praktijk blijkt het lastig te zijn om iedereen in te delen in deze CAO, gezien de functies en functie-indeling tot op heden vooral gericht is op het traditionele (offline) grafimediabedrijf. Daarom zijn we onderdeel van een werkgroep die een update geeft aan de functies en functieomschrijvingen, zodat alle collega’s, ook bij de ‘nieuwere’ grafische bedrijven goed ingedeeld kunnen worden in deze CAO. Deze pro-actieve houding toont wederom het grote belang dat directie hecht aan een eerlijke beloning.


Reclameland Lean Six Sigma

Veiligheid & gezondheid

Wij staan voor een veilige werkomgeving voor al onze collega’s. Om een veilige werkomgeving te realiseren en te bewaken is er een HSE-coördinator (Health, Safety & Environment) in dienst. De HSE-coördinator neemt diverse maatregelen waarbij de arbeidshygiëne altijd centraal staat. In het geval van arbeidsrisico’s en risico’s op ongevallen wordt altijd eerst gekeken of een bronmaatregel toegepast kan worden waarbij de oorzaak van een mogelijk ongeval wordt weggenomen. Als bronmaatregelen geen mogelijkheid bieden, wordt geprobeerd om de risico's te beperken door middel van collectieve maatregelen. Een collectieve maatregel is een maatregel die het gevaar afschermt of beperkt voor iedereen die in aanraking kan komen met het gevaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onze machines waarbij veiligheidskappen aangebracht zijn.

Naast het treffen van bovenstaande maatregelen hebben we individuele maatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen toegepast. Zo verstrekken we alle nodige persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals:

 • veiligheidshandschoenen;
 • veiligheidsschoenen;
 • gehoorbescherming;
 • veiligheidsbrillen.

Tenslotte is de bhv-organisatie een zeer belangrijke pijler binnen de organisatie. Binnen alle afdelingen van Reclameland zijn gecertificeerde bhv’ers opgeleid. Zij volgen jaarlijks een herhalingscursus om de kennis en vaardigheden te waarborgen. Om een goede werking van de bhv-organisatie te testen en te waarborgen wordt er jaarlijks - op een willekeurige datum en tijdstip - een ontruimingsoefening gehouden.

Reclameland veiligheid en gezondheid