0 producten € 0,00
Reclameland privacy

Verwerkersovereenkomst

AVG en GDPR

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Lees hier meer over op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens:

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/algemene-informatie-avg

Om aan de AVG te voldoen moet u kunnen aantonen dat u de juiste technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om de persoonsgegevens te beschermen. Als u een andere partij inschakelt om persoonsgegevens voor u te verwerken, moet u met deze verwerker een verwerkersovereenkomst afsluiten.

Stap 1: downloaden

Als opdrachtgever bent u wettelijk verplicht om de instructies voor de verwerking in een verwerkingsovereenkomst met de verwerker vast te leggen. Deze verwerkingsovereenkomst kunt u hier downloaden.

Stap 2: invullen

Vanwege het belang van het juridische kader is het noodzakelijk dat u de overeenkomst nauwkeurig invult en ondertekent.

 • Op pagina 2: naam, adres en woonplaats.
 • Op pagina 7: (als Verwerkingsverantwoordelijke) naam, functie, datum en handtekening.

Stap 3: opsturen

U kunt de ingevulde verwerkersovereenkomst mailen naar: privacy@reclameland.be. Vervolgens ontvangt u een getekend exemplaar retour voor uw administratie.

Heeft u vragen over de verwerkersovereenkomst of de AVG in relatie tot uw gegevens verwerking neem dan contact met ons op.

Veelgestelde vragen rondom AVG

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft aan dat een persoonsgegeven elk gegeven is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn.

Er zijn vele soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggende gegevens zijn:

 • iemands naam;
 • adres en woonplaats;
 • telefoonnummers;
 • postcodes met huisnummers.

Gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst of gezondheid worden ook wel bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze zijn door de wetgever extra beschermd.

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/wat-zijn-persoonsgegevens

Verwerken is: alle handelingen die een organisatie kan uitvoeren met persoonsgegevens, van verzamelen tot en met vernietigen. Dit is dus een zeer ruim begrip. Handelingen die er volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in ieder geval onder vallen, zijn:

 • het verzamelen;
 • vastleggen;
 • ordenen;
 • bewaren;
 • bijwerken;
 • wijzigen;
 • opvragen;
 • raadplegen;
 • gebruiken;
 • doorzenden;
 • verspreiden;
 • beschikbaar stellen;
 • samenbrengen;
 • met elkaar in verband brengen;
 • afschermen;
 • uitwissen;
 • vernietigen van gegevens.
 • Gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst of gezondheid worden ook wel bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze zijn door de wetgever extra beschermd.

  www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/wat-zijn-persoonsgegevens

  Ja, dat kan naar het onderstaande adres:

  Reclameland.be
  T.a.v. Verwerkersovereenkomst
  Madepolderweg 7A
  9608 PX Westerbroek

  Of een organisatie een datalek moet melden, is afhankelijk van de (potentiële) impact van het datalek op de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke leefsfeer van betrokkenen.

  De Europese privacytoezichthouders hebben de Guidelines on Personal data breach notification gepubliceerd over de meldplicht datalekken. Deze guidelines zijn bedoeld om organisaties te helpen om te bepalen of zij een datalek moeten melden.  Privacy Officer

  Naam

  E-mail

  Telefoon  Gerwin Verdonk

  privacy@reclameland.nl

  +0031 6 190 82 910